رئیس کل بانک مرکزی : ممکن است تغییرات مهمی در انتظار بازار ارز باشد.

 

حجم ویدیو: ۲.۵۵M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۵۷