حاجی دلیگانی گفت: با الحاق بند جدید به طرح تامین کالاهای اساسی، کسانی که یارانه نقدی به آنها پرداخت نمی شود، می توانند اعتراض کنند.

 

 

حجم ویدیو: ۷.۲۴M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۴۴