سارق موتورسوار به سرعت و در کمترین زمان اقدام به سرقت از خودرو سواری در مقابل شورای اسلامی شهر قدس کرد.