به تازگی یک دوچرخه‌ جدید با ابعاد و ظاهری متفاوت طراحی شده است که می‌تواند به راحتی و با قدرت انسان به سرعت ۱۴۰ کیلومتر بر ساعت برسد.

در فیلم زیر، قطعات به کار رفته در این دوچرخه خاص و آزمون سنجش سرعت آن را مشاهده می‌کنید.

 

حجم ویدیو: ۳.۰۷M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۵۹