دعاهای آیت الله جاودان در جلسه هفتگی چهارشنبه های خود در حسینیه آیت الله شیخ مرتضی زاهد(رحمة الله علیه) را خواهید شنید.