شروع غارت بی سابقه در نیجریه بعد از یک هفته اعتراضات و درگیری های شدید معترضین با پلیس.

 

حجم ویدیو: ۴.۲۷M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۴۰