جو بایدن : وی (ترامپ) بسیار از مرحله پرت است و فکر می کند با شخص دیگری ( برنی سندرز ) رقابت می کند. من آنها را شکست دادم چون با نظرات شان هم عقیده نبودم

 

حجم ویدیو: ۲۱۸.۳۵K | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۰۸