رهبر انقلاب: مردم از نیروی انتظامی توقع دارند ناموسشان که از خانه خارج میشود، مورد تعرض قرار نگیرد و در امنیت باشد.

 

حجم ویدیو: ۸.۱۷M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۲۶