بخشی از مصاحبه جنجالی «مهدی حسن» با «جان بولتون » در شبکه MSNBC آمریکا درباره دریافت پول از سازمان تروریستی منافقین .