توصیه‌های وزارت بهداشت برای استفاده صحیح از ماسک جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا را ببینید.

 

حجم ویدیو: ۴.۳۲M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۳۷