سخنگوی انجمن فراورده های لبنی گفت:  مشکلی در تولید کره نداریم.  وی افزود: چون قیمت کره وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ارزان تمام می‎شد اغلب تولیدکننده‎ها کره را وارد می‎کردند.