به گزارش پارس نیوز،  با استفاده از کمی خلاقیت و چند قالب پلاستیکی ساده، می‌توان شکل طبیعی محصولات کشاورزی را تغییر داد و اشکال جالب و جدیدی مانند قلب و ستاره را به دست آورد.

در فیلم زیر، تغییر شکل محصولاتی مانند هندوانه و خیار را مشاهده می‌کنید.