به گزارش پارس نیوز، آمریکایی ها که سالهاست در تلاشند تا با انواع فشار و تهدید، جمهوری اسلامی ایران را از پای در آورند و یقین دارند که گزینه های نظامی آنها را روبه نابودی خواهد برد، این بار با افزایش فشارهای اقتصادی و رساندن آن به اوج خود سعی می کنند تا کشورمان را از پای در آورند و به گفته بسیاری از کارشناسان جهانی، آمریکا دیگر تمام توان خود را به میدان آورده است و بیش از این نمی تواند به ایران ضربه وارد کند.