به گزارش پارس نیوز، 

امروز حیاط دولت روز پرحاشیه ای داشت و برخی مسئولان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.