به گزارش پارس به نقل از گل، فرهاد مجیدی در بین دو نیمه با نظر قلعه نوئی به میدان رفت تا استقلال که به شدت در لاک دفاعی فرو رفته بود و یک گل نیز دریافته کرده بود، به بازی برگرداند و موفقیت این تیم را تضمین کند.

  کاپیتان فرهاد مجیدی که امروز حتی روی یک ضربه ی آکروباتیک موقعیت گل داشت، باعث پویائی خط حمله ی استقلال و ترغیب آبی پوشان برای یورش به سمت دروازه ی حریف شد. شاید حضور او در تمام صحنه های شادی گل نشان از پس زمینه ی موفقیت آبی پوشان در این دیدار می دهد که کاملا ردپای مجیدی در آن موج می زد. شاید اگر پای فرهاد به گل زنی نیز باز می شد، او طلائی ترین تعویض یک چهارم نهائی لیگ قهرمانان بود.

مجیدی در هر دو صحنه ی گل در کنار حنیف و آندو به شادی پرداخت تا حضور در صحنه به ۱۰۰ درصد مشارکت برسد