به گزارش پا رس به نقل از سایت سازمان لیگ، سازمان لیگ از دو هفته گذشته مرد اخلاق و بازیکن فنی میدان را در دیدارهایی که در تهران برگزار می شد را با همکاری شرکت نفت سپاهان انتخاب می کرد.

سازمان لیگ اعلام کرد از هفته هفتم مرد اخلاق و بازیکن فنی میدان در دیدارهایی که در چهار شهر تهران، اصفهان، تبریز و اهواز برگزار می شود را انتخاب خواهد کرد.

سازمان لیگ به برگزیدگان این مسابقات یک سکه بهار آزادی و یک پکیچ تبلیغاتی با همکاری شرکت نفت سپاهان اهدا می کند.

به گزارش فارس، دیدارهای هفته هفتم در روزهای جمعه و شنبه این هفته برگزار می شود.