به گزارش پارس ، به نقل از گل – بعد از نمایش ۴۵ دقیقه ای در کرج و مقابل تیم سابق میلاد غریبی دوباره رفت روی نیمکت در حالی که قبل از آن روی او حساب ویژه ای باز می شد. با این وجود هافبک – مهاجم جوان پرسپولیس باز هم امیدوار است.

میلاد غریبی در باره بازی نکردنش گفت: « آسیاب به نوبت، وقت بازی کردن من هم می شود. نه تنها ناامید نیستم بلکه با انگیزه و روحیه تمرین می کنم تا وقتی بازی کردم، مثل صادقیان و عالیشاه که خوب بودند، خوب عمل کنم و کادر فنی را از اینکه انتخابم کردند، سربلند کنم. »

وی ادامه داد: « قبل از شروع فصل نسبت به ما جوانترها تردیدهایی وجود داشت ولی الان بچه هایی که فرصت بازی پیدا کردند، طوری عمل کردند که معلوم شد کادر فنی نفرات را حساب شده انتخاب کرده است و می خواهم وقتی من هم بازی کردم، این روند را ادامه بدهم. »

غریبی که با سایت رسمی باشگاهش مصاحبه کرده درباره شرایط تیمش هم گفت: « جلوی نفت خوب نبودیم اما آن بازی تمام شده، الان تمرکز بچه ها روی بازی با فولاد است و این بازی فرصت خوبی برای جبران خواهد بود. مقابل نفت غافلگیر شدیم و با اراده ای که در بچه ها وجود دارد، فکر نمی کنم این اتفاق دوباره تکرار شود»