در روزهای اخیر اتفاقات عجیبی در خصوص زهره کودایی، گلر تیم ملی فوتبال بانوان ایران افتاد. در همین خصوص، مهدی طارمی بازیکن تیم ملی ایران به حمایت از کودایی پرداخت و استوری زیر را منتشر کرد:

طارمی

خانم کودایی شما استعداد بالایی دارید و هنر شما از چشم ما پوشیده نیست. به حرفهای منفی اهمیت ندهید و به اهدافتون در زندگی توجه کنید.