واحد کنترل دوپینگ فدراسیون جهانی دوومیدانی (AIU) قرار است در طول برگزاری بازی‌های المپیک 800 نمونه تست دوپینگ بگیرد. از این تعداد 300 نمونه خارج از مسابقه و در دهکده ورزشکاران اخذ خواهد شد و 550 نمونه نیز در جریان مسابقات گرفته می‌شود.

این نمونه‌ها در مسابقات دوومیدانی که در توکیو و مسابقاتی که در ساپورو برگزار می‌شود، تقسیم خواهد شد.

این واحد مستقل سال جاری بیش از 3800 نمونه جمع‌آوری کرده است. بیش از 2700 نمونه خارج از مسابقه اخذ شده است. در سال 2020 با وجود چالش‌های ناشی از بیماری همه‌گیر ویروس کرونا، بیش از 4700 نمونه از 90 کشور جهان جمع آوری شد.