علی کریمی پس از انتخابات فدراسیون فوتبال و ماجراهای دیگر، فعالیتی در فوتبال ندارد و بیشتر در مجموعه های ورزشی تمرینات انفرادی اش را ادامه می دهد.

کریمی از نظر بدنی نیز حسابی به خودش رسیده و گاهی وقت ها هم یک پست در اینستاگرامش منتشر می کند.

او چند روز پیش با انتشار عکسی از خودش نوشت: از یک چیز مطئنم؛ اینکه در زندگی هیچ کس را به اندازه خودم اذیت نکردم.

علی کریمی در زندگی چه کسی را بیشتر از همه اذیت کرد؟