در 24 حکم که از سوی شهاب الدین عزیزی خادم ، رئیس فدراسیون فوتبال به امضا رسیده، اعضای کمیته های مختلف فدراسیون به شرح زیر منصوب شدند:

ولی اله خسروی و قاسم کوهستانی به عنوان عضو کمیته جوانان، سیده شهره موسوی، احسان اصولی صفار، علی موقر، عباس حیدر نوری و حمید بیگی به عنوان کمیته موقت فوتبال مجازی، منصور بیک وردی، جواد ششکلانی، حسین جعفر زاده و آبختی سنجابی به عنوان عضو کمیته استانها، رضا رحمانی، غلامعلی هنرپیشه، علی طاهری و محمدرضا کافی به عنوان عضو کمیته فوتسال، فرشاد تفکری، صمد نوتاش به عنوان عضو کمیته بازی جوانمردانه و مسئولیت اجتماعی، پریا شهریاری، قاسم رنجبریان، قربانعلی الماسخاله، فرشاد فلاحت زاده به عنوان عضو کمیته فوتبال ساحلی، حمیدرضا مهرعلی و محسن سلاجقه به عنوان عضو کمیته بازاریابی و تلویزیون، حسین زرگر به عنوان عضو کمیته داوران.

در قسمتی از حکم رئیس فدراسیون به اعضای کمیته های مختلف آمده است: با عنایت به تخصص تعهد و تجارب ارزشمندتان و مصوبه هیات رئیسه فدراسیون در تاریخ 12 اردیبهشت ماه 1400 و طبق ماده 46 اساسنامه فدراسیون فوتبال و به موجب این ابلاغ به عضویت کمیته "های" یاد شده منصوب می شوید.

امید است با تلاش متسمرتان و دیگر همکاران در راستای مسئولیت در کمیته "های جوانان، موقت فوتبال مجازی، استانها، بازی جوانمردانه و مسئولیت اجتماعی، فوتبال ساحلی، بازاریابی و تلویزیون، داوران" شاهد ارتقا بیش از پیش در فدراسیون باشیم.

موفقیت و بهروزی روز افزونتان در انجام وظایف مهمی که بر عهده دارید از خداوند منان مسئلت داریم.