ژاله فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: به منظور کمک به فعالیت فدراسیون‌های ورزشی ، مبلغ ۳۱میلیارد تومان امروز به حساب آنها واریز شد.