استقلال در مدیریت رسانه‌ای خود دستخوش تغییرات شده و قرار است محمد کاظمی که مدیر رسانه‌ای تیم استقلال بود، به عنوان معاون فرهنگی باشگاه منصوب شود. گفته می‌شود دلیل این کار بهبود مسائل فرهنگی و رسانه‌ای استقلال است و کاظمی قراراست کلیه امور فرهنگی و رسانه‌ای را مدیریت کند.

این تصمیم از چند روز قبل گرفته شده و تنها عاملی که اعلام آن را به تاخیر انداخته انتخاب مدیر رسانه‌ای جدید استقلال است که گفته می‌شود تا ظهر فردا مشخص می‌شود و قرار است پس از جلسه هیات مدیره اعلام شود.