احتمال دارد محمد دانشگر مدافع استقلال ظرف روزهای آینده به تمرینات این تیم برگردد. در روزهای اخیر چند بازیکن استقلال برای بازگشت محمد دانشگر به تمرینات وساطت کرده اند.

محمد دانشگر در حال حاضر با تنبیه انضباطی شدید فرهاد مجیدی روبرو شده است و سرمربی استقلال حتی حاضر نشد او را به عربستان ببرد تا دوری این بازیکن از تمرینات به حدود ۲ ماه برسد.

اما شنیدیم در زمان حضور این تیم در عربستان چند بازیکن استقلال این تیم تلاش کردند برای دانشگر وساطت کنند و گفته می شود سرمربی استقلال ممکن است از نظر خود برگردد.

با این شرایط این احتمال وجود دارد که دانشگر با عذرخواهی رسمی ظرف روزهای آینده به تمرینات استقلال برگرد.