کیسومه هوندا ستاره ژاپنی و کهنه کار سابق میلان ایتالیا با عقد قراردادی به تیم نفتچی باکو در لیگ آذربایجان پیوست.

پیش از این سامان نریمان جهان در این تیم حضور داشت که روز گذشته به تراکتور تبریز ملحق شد.

با جدایی نریمان جهان، کیسوکه هوندا جایگزین وی در این تیم آذربایجانی شده است.

نفتچی در حال حاضر در لیگ آذربایجان هم امتیاز با قره باغ به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار دارد.