محمد محافظت‌کار در کنفرانس خبری پیش از دیدار تیم خود مقابل شهر خودرو خراسان اظهار داشت: بازی فردا ‌می‌تواند به تیم‌ما برای هماهنگی بیشتر کمک کند و کیفیتی را که در بازی گذشته نشان دادند قابل تأمل است، نتیجه بازی فردا نمی‌تواند الویت تیم ما باشد زیرا الویت تیم ما جایگاهمان در جدول است.

مربی تیم ذوب‌آهن ، تشریح کرد: بازیکنان در طی هفته به‌خوبی تمرین کرده‌اند و سعی کردند به تفکرات حسینی توجه ویژه‌ای داشته باشند، امیدوارم بازیکنان فردا در میدان موفق باشند و نتیجه خوبی برای ذوب‌آهن اتفاق دهند.

وی در پایان تشریح کرد: در طی هفته گذشته به خوبی تیم شهر خودرو را آنالیز کردیم و از این تیم شناخت خوبی داریم، امیدوارم فردا بازیکنان تیم ما با دقت به این نکات نتیجه خوبی را کسب کنند.