علی آل‌کثیر به نساجی مازندران پیوست.

آل کثیر مهاجم نیم‌فصل اول صنعت نفت آبادان بود و پیراهن این تیم را بر تن کرد.

آل کثیر