چند روزی می‌شود که  آرمان رمضانی  مهاجم تیم فوتبال  پرسپولیس  در تمرینات این تیم حضور ندارد. البته غیبت رمضانی ربطی به مسائل فنی و انضباطی ندارد و پای کرونا در میان است.

چند روز پیش رمضانی مشکوک به کرونا می‌شود و برای اینکه خیالش راحت شود تست کرونا می‌دهد که پاسخ آن مثبت می‌شود. پس از آن رمضانی دوباره تست می‌دهد که بازهم جواب مثبت بوده است.

در همین خصوص رمضانی یکی، دو روز پیش باز تست کرونا می‌دهد تا ببیند وضعیت چیست، اما هنوز پاسخ تست آخر این بازیکن نیامده و همه منتظر جواب این آزمایش هستند. به محض اینکه پاسخ تست کرونای رمضانی منفی شود این بازیکن به تمرینات پرسپولیس اضافه می‌شود.