در جلسه تمرینی امروز استقلال ، بازیکنان پس از گرم کردن و نرم دو به پاسکاری ترکیبی مشغول شدند.

بخش اصلی این جلسه تمرینی را مرور یک تاکتیک تیمی در قالب ۲ تیم سبز و زرد تشکیل داد.

فرشید باقری، رشید مظاهری و داریوش شجاعیان در این تمرین به صورت اختصاصی کار کردند.

دیاباته در کار‌های گروهی این تمرین شرکت داشت.

فکری پس از حضور در باشگاه استقلال ، با اندکی تاخیر خود را به تمرین امروز رساند.