محرم نویدکیا و کادر فنی سپاهان بعد از به ثمر رسیدن گل دوم به شدت خوشحالی کردند.

* پس از پایان نیمه اول سرمربی سپاهان  با محمود کریمی و علی‌رضا مرزبان در کنار زمین جلسه 3 نفره تشکیل داد.

* محمود فکری در پایان نیمه اول در حال رفتن به رختکن نسبت به موضوعی ناراحت بود و صحبت می‌کرد.

* اسکوچیچ سرمربی تیم ملی به همراه کادر فنی در ورزشگاه نقش‌جهان حضور دارند و بازی را از نزدیک تماشا می‌کنند.

* پس از حرکت غیرورزشی سیاوش یزدانی روی محمد محبی که سبب کارت گرفتن مدافع استقلال شد، آرش رضاوند به حرکت یزدانی اعتراض کرده و وی را هُل داد.