استاددوحه قطر در خبری مدعی شد که یوسف المساکنی ملی‌پوش تونسی جانشین مهدی ترابی بازیکن ایرانی العربی خواهد شد و این تیم قطری قصد دارد در پنجره نقل و انتقالات این بازیکن را به خدمت بگیرد تا در ادامه فصل عملکردی مطلوب را ارائه دهد.

 نام یوسف الماسکنی از زمان تصمیم این بازیکن به ترک الدحیل با باشگاه العربی پیوند خرده بود اما این نقل و انتقال به تاخیر افتاده بود.

مهدی ترابی در برنامه‌های تاکتیکی هالگریمسون سرمربی ایسلندی العربی جایی ندارد.