پپ گواردیولا همچنان به مالکیت توپ و تیکی تاکا اعتقاددارد. او به شاگردانش در منچسترسیتی سفارش می کند به اندازه کافی بدوند اما بیشتر از هرچیزی در زمینه مالکیت توپ و گردش آن تلاش کنند.

وی در مصاحبه ای که در ESPN انتشاریافت، گفت:زمانی دوندگی کم داریم. زمانی دیگر هم زیاد دویده ایم. به بازیکنانم همیشه می گویم وقتی فوتبال بازی می کنند باید دوندگی داشته باشند. زمانی کم یا زیاد. در واقع به اندازه کافی بدوند. اما بیشتر از هرچیزی توپ را به حرکت و گردش وادارند.

گواردیولا ادامه داد:وقتی شما مالک توپ هستید، بیشتر می توانید ایجاد موقعیت کنید. پس به آنها می گویم خودتان نه بلکه توپ را به چرخش در زمین وادارکنید.

سرمربی اسپانیایی مدت 5 سال است که در منچسترسیتی همین سبک را دنبال کرده است. او در بایرن مونیخ و بارسلونا نیز همین روش را در فوتبال دنبال کرد.