به گزارش پارس ، علیرضا رحیمی در گفت و گو با فارس در مورد حضور قاسم دهنوی در تمرین پرسپولیس و نامه این بازیکن خطاب به هواداران پرسپولیس و سپاهان، اظهار داشت: باشگاه سپاهان از قاسم دهنوی به کمیته انضباطی و دادگاه شکایت می کند. این شکایتی هم به خاطر بازگرداندن این بازیکن به سپاهان نیست. اگر تیم ما با قاسم دهنوی بتواند قهرمان جهان هم شود دیگر این بازیکن را نمی خواهیم.

وی افزود: قضیه ما با قاسم دهنوی فقط مربوط به ورزش نمی شود و به همین دلیل از او به قوه قضاییه هم شکایت می کنیم. این بازیکن با ما قرارداد امضا کرده و پول هم گرفته است. باید تکلیف این پول روشن شود.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در ادامه گفت: من از باشگاه پرسپولیس تعجب می کنم. چطور کسی که صدای آنها را ضبط کرده و چندین هزار سی دی هم در نظر گرفته بوده تا آن را پخش کند، قبول کرده اند جذب کنند؟ واقعا از این کار در عجبم. دهنوی خودش در کمیته انضباطی این صدا را نشان داده و از خودش دفاع کرده است. در هر صورت ما برای احقاق حق خود کوتاه نمی آییم.

علیرضا رحیمی در حالی این صحبت ها را مطرح کرد که کمیته انضباطی بابت عقد قرارداد همزمان دهنوی با دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان این بازیکن را ابتدا از کلیه فعالیت های فوتبالی منع کرد و سپس بعد از دفاع دهنوی از خود در کمیته انضباطی دستور موقت بابت منع فعالیت فوتبالی از حکم او برداشته شد اما هنوز حکم نهایی در مورد این بازیکن صادر نشده است.

اسماعیل حسن زاده رئیس کمیته انضباطی در گفت و گو با فارس در مورد اتفاقات جدیدی که بابت دهنوی رخ داده به فارس گفت: هنوز که باشگاه سپاهان شکایتی نکرده که بخواهم در مورد آن صحبت کنم. این بازیکن خودش در کمیته انضباطی اعتراف کرد که با دو باشگاه قرارداد امضا کرده و به همین دلیل هم دستور موقت او را برداشتیم تا فعالیت فوتبالی انجام دهد اما هنوز حکم نهایی او را صادر نکردیم اما به زودی این رای داده می شود.