یحیی گل محمدی پس از برتری اظهار داشت: در مجموع بازی خوبی از سوی هر دو تیم بود و ما در نیمه اول خوب شروع کردیم و به گل رسیدیم. بازی را هم خوب کنترل کردیم اما در نیمه دوم ذوب آهن با جسارت بستری حمله کرد و می‌خواست جبران کند.

وی افزود: می توانستیم در نیمه دوم در کنترل بازی و انتقال توپ بهتر کار کنیم اما در این امر ضعف داشتیم و نتوانستیم این کار را انجام بدهیم. همین امر سبب شد فشار حریف بیشتر شود و روی غافلگیری و زمانیکه در حمله بودیم گل خوردیم.