هوشنگ نصیرزاده، معاون ورزشی باشگاه تراکتور روز گذشته به دلیل اختلاف نظر با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره این باشگاه از سمت خود استعفاء کرد.

مدیران تراکتور هم امروز برای بررسی استعفای وی تشکیل جلسه داده و در پایان این جلسه که عصر امروز با حضور خود نصیرزاده برگزار شد، با این استعفاء مخالفت شد تا معاون ورزشی این باشگاه همچنان به فعالیت خود ادامه بدهند.