محمد طلایی در مورد اینکه چرا استقلالی‌ها ، تیم‌شان را در فینال با شش کشتی گیر ارنج کردند، اظهار داشت: من بیمار بودم و از دور برگشت تا فینال حدودا 10 روز در خدمت دوستان نبودم و صبح هم با فاصله آمدم و تیم‌مان برنده شد. در جریان نبودم آنها در اعتراض به موضوعاتی می خواهند به این نحو چینش کشتی گیر داشته باشند. بعد با من تماس گرفتند که تیم‌تان را بفرستید. در جایی که همه بزرگان برای فینال لیگ جمع شدند و من هم در جریان هستم با چه بدبختی‌ای مجوز لیگ گرفته شده که کشتی در این شرایط مسابقات‌ش را برگزار کند و مردم پای تلویزیون منتظر مسابقه هستند، اگر اعتراضی هست باید بعد از مسابقه باشد.

وی درباره اعتراض استقلال به کشتی نگرفتن یونس امامی هم گفت: آنها با یونس به مشکل خورده بودند. این کشتی گیر بعد از مسابقه با من تماس گرفت و گفت من 74 کیلوگرم با تیم قرارداد بستم. خود من هم پیشنهادم همیشه به کشتی گیران این بوده که بابت پول ورزش قهرمانی شان را زیر سوال نبرند. او یک بار هم برای استقلال در 70 کیلو کشتی گرفت و در اختیار تیم بود. هر جوری حساب کردم بچه ها باید کشتی می گرفتند چون کشتی ورزش پهلوانی است. البته امری هم به کسی نکردم، خواستم کشتی بگیرند.

قهرمان سابق کشتی جهان ادامه داد: من حرفم مشورتی بود، محمود اسماعیل پور، هادی حبیبی هم بودند، سرمربی تیم و اعضای کادرفنی زحمت کشیده بودند، اول تیم را برای ارومیه جمع کرده بودیم و بعد با تیم رضا یزدانی یکی شدیم. همه خانواده کشتی می‌دانند با کسی تعارف نمی کنم. به بچه ها گفتم وظیفه شما کشتی گرفتن هست، ما امروز ممکن است با دبیر بحث‌مان شود شما این وسط محروم شوید، واقعا ارزشی ندارد که شما هزینه بدهید. 

طلایی در خصوص تست مثبت و منفی امیر محمدی و اعتراض استقلالی ها به این موضوع هم خاطرنشان کرد: ظاهرا فدراسیون و استقلال بر سر تست مثبت و منفی این کشتی گیر به اختلاف خورده بودند. تست گرفته شده از سوی فدراسیون مثبت بود و بعد استقلال تست منفی آورد. به نظر من اگر این کشتی گیر کرونایی بوده و به سالن آمده باشد کار خیلی غلطی بوده. من با دبیر هم دوره و رقیب بودم، اما حرف حق و ناحق را باید گفت. اگر چنین حرکتی شده اصلا درست نیست.