به گفته مقامات ژاپنی ، واکسیناسیون در این کشور می‌تواند ۴ ماه قبل از بازی‌های به تعویق افتاده المپیک و پارالمپیک توکیو صورت بگیرد.

پیش‌بینی دولت ژاپن پس از درخواست فایزر برای تأیید واکسن ویروس کرونا که تولید کرده است، صورت می‌گیرد.

براساس گزارش کیودو نیوز، در صورت تایید درخواست واکسن، نخستین گروه از مردم ژاپن در ماه مارس (اسفند- فروردین) واکسینه خواهند شد.

واکسن فایزر آمریکایی نخستین شرکتی است که ژاپن از آنها درخواست کرده است. ژاپن ۱۲۰ میلیون دوز واکسن درخواست کرده است.

شیوع ویروس کرونا باعث تعویق یکساله بازی‌های توکیو شد.