« انگولو کانته » به شایعات کاری ندارد. او ظاهرا علاقمند است به فعالیت ورزشی در تیم آبی پوش شهر لندن ادامه دهد.

به نقل از دیلی میل، وی گفت:این که مرتب نام بازیکنی مثل من مرتبط با تیم های بزرگ برده شود، چیزی بد نیست. به نظرم حتی می تواند جنبه خوبی هم داشته باشد.

کانته افزود: به هرحال بازیکن می تواند درک کند که مورد توجه مربیان چنین تیم های قراردارد. اما در مورد آینده باید بگویم که تصمیمی برای ترک تیم ندارم.

ستاره فرانسوی ادامه داد: از حضور در اینجا  حس خوبی دارم و از همکاری با باشگاه خرسند هستم.

کانته 29 ساله از سال 2016 عضو تیم چلسی است.