جمشید نورشرق درباره ادعای احمد مددی نسبت به مطلع بودن درباره رای پرونده محمد رشید مظاهری اظهار داشت: تاکنون رایی از سوی کمیته ضعیت صادر و ابلاغ نشده است. البته رسیدگی های پرونده کامل انجام شده و رای پس از صدور ابلاغ می شود. شاید منظور مددی رای کمیته انضباطی باشد که صادر و ابلاغ شده است.

وی درباره زمان صدور رای نهایی پرونده رشید مظاهری و باشگاه تراکتور توضیح داد: فکر می کنم حداکثر ظرف هفته آینده تصمیم خود را می گیریم. باید اعضای کمیته وضعیت مشورت نهایی را انجام بدهند و سپس تصمیم خود را از طریق دبیرکل محترم فدراسیون به طرفین ابلاغ می کنیم.

رئیس کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال درباره احتمال مغایرت رای این کمیته با کمیته انضباطی درباره این پرونده گفت: حوزه صلاحیت های دو کمیته متفاوت است و اصولا مغایرتی وجود نخواهد داشت. آنها در یک زمینه تصمیم می گیرند و ما در زمینه دیگری تصمیم گیری خواهیم کرد.

نورشرق ادامه داد: در این فصل پرونده شکایت هایی که درباره موجه یا غیرموجه بودن فسخ یکطرفه قراردادها مطرح شده واقعا نسبت به فصل قبل بیشتر بود. همین امروز جلسه رسیدگی به یکی از این پرونده ها را داشتیم و همکاران من با شدت و دقت مشغول رسیدگی هستند تا بتوانیم به موقع تصمیم گیری کنیم. 

وی افزود: پرونده ای که امروز به آن رسیدگی شد مربوط به شکایت باشگاه ماشین سازی تبریز از بابک مرادی و باشگاه استقلال بود.

رئیس کمیته وضعیت در گفت و گو با رادیو ورزش درباره آخرین وضعیت پرونده رضا شکاری گفت: این پرونده هم در مرحله رسیدگی مقدماتی است زیرا شکایت به تازگی واصل شده و در حال تبادل لوایح  هستیم.