در روزهای گذشته نام قوچان نژاد برای حضور در پرسپولیس مطرح بوده. این بازیکن با باشگاه زوله هلند قرارداد دارد. در سال های گذشته هم همواره نام رضا در نقل و انتقالات لیگ برتر مطرح شده است. هر بار او از پیشنهادات بی خبر بوده و این باره هم می گوید در جریان حضور در پرسپولیس نیست! ظاهرا باشگاه پرسپولیس با مدیر برنامه این بازیکن مذاکراتی داشته است.