نیکلاس زوله مدافع بایرن مونیخ پس از رهایی از ویروس کرونا امروز به تمرینات باوارایی‌ها بازگشت.

9 روز پیش مدافع 25 ساله باوارایی‌ها تست کرونا داد و تست او مثبت بود. پس از آن تست‌های بعدی این مدافع تنومند منفی اعلام شد اما با مشورت با پزشکان، وی مدتی در قرنطینه حضور داشت.

در نهایت با چراغ سبز پزشکان وی امروز به تمرینات بایرن بازگشت.

بازگشت زوله در شرایطی است که کیمیش در آخرین دیدار بایرن مصدوم شده است و تانگوی نیانزو دیگر مدافع این تیم هم از کمند مصدومیت رهایی یافته است.