در حالی که گفته شده بود وزارت ورزش و جوانان در تماس‌های مکرر با فرهاد حمیداوی مالک و مدیرعامل شهرخودرو به او پیشنهاد مدیرعاملی باشگاه استقلال را داده، این موضوع تکذیب شد.

باشگاه استقلال اکنون با سرپرستی احمد مددی دنبال اداره می‌شود و اگر هم پیشنهادی به حمیداوی برای مدیر عاملی آبی پوشان شده باشد بعید است.