پایگاه خبرى استاد الدوحه از انتقال بشار رسن هافبک عراقى پرسپولیس به تیم فوتبال القطر خبر داد.

در این گزارش آمده است: «استاد الدوحه اطلاع یافته که بشار رسن بازیکن عراقى پرسپولیس قرارداد انتقال به القطر را امضا کرده و در این تیم جانشین رشیداُف بازیکن ازبکستانى خواهد شد.

انتظار مى‌رود خبر این انتقال طى ساعات آتى رسما اعلام شود و بشار بتواند در هفته چهارم لیگ ستارگان قطر تیم القطر را همراهى کند.»