تمرینات استقلال با سرمربی جدید از امروز آغاز و مراسم معارفه محمود فکری با حضور مدیران و پیشکسوتان برگزار شد.

* داریوش شجاعیان و محمد بلبلی به دلایل نامشخص در تمرین امروز غایب بودند.

* وریا غفوری به دلیل مصدومیت با لباس شخصی در محل تمرین حاضر شد.

* کاظم اولیایی مدیرعامل اسبق استقلال در تمرین امروز حاضر شد و با مدیران این باشگاه به خوش و بش پرداخت. وی پس از تبریک سرمربیگری فکری، محل تمرین را ترک کرد.