س از جدایی بیشتر بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان  در لیگ نوزدهم، صحبت‌هایی مبنی بر جدایی ۳ بازیکن دیگر این تیم هم مطرح شد، اما در نهایت این بازیکنان در لیگ بیستم هم برای نفت آبادان توپ می زنند.

محمد رضا غبیشاوی، طالب ریکانی و محمد اهل شاخه بازیکنانی بودند که از تیم‌های دیگر پیشنهادهای خوبی دریافت کرده بودند، اما هر ۳ بازیکن با صنعت نفت قرارداد دارند و تا پایان لیگ بیستم در این تیم می مانند.

عقیل کعبی، عیسی آل کثیر ، میلاد جهانی، ناصر سالاری، محمد دریس، مسلم مجدمی، بختیار رحمانی، رضا جبیره، مصطفی احمدی، حسین ساکی، محمد قریشی و سیروان قربانی بازیکنانی هستند که پس از پایان لیگ نوزدهم صنعت نفت آبادان را ترک کردند.