روزنامه الرایه قطر در گزارش مفصل خود در خصوص نقل و انتقالات لیگ ستارگان به وضعیت مهدی ترابی اشاره کرد.

این رسانه مدعی شد که هنوز انتقال ترابی به العربی قطعی نشده است. دلیل اصلی رسمی نشدن انتقال ترابی این است که باشگاه العربی باید بازیکن بفروشد.

مرتضی پورعلی گنجی به چین فروخته شد و مهرداد محمدی جای او را گرفت.

مشکل اصلی العربی فروش بازیکنانش است تا بتواند بازیکنان خود را خریداری کند.

مسئولان این باشگاه به دنبال ایجاد تغییر در لیست بازیکنان خارجی خود هستند و خبرهایی از احتمال جدایی لاسوگا و حرباوی منتشر شده است.

هرچند که حرباوی بر تداوم حضورش در العربی تاکید کرده ولی امکان دارد این بازیکن به لیگ تونس برود.