دروازه‌بان فصل گذشته ذوب‌آهن با عقد قراردادی به عضویت تیم آلومینیوم اراک در آمد.

معراج اسماعیلی دروازه‌بان تیم ملی امید ایران و فصل گذشته ذوب‌آهن پس از دریافت رضایتنامه از باشگاه اصفهانی، با عقد قراردادی یک ساله به جمع شاگردان رسول خطیبی پیوست.