مدیریت مجموعه ورزشگاه نقش جهان و سالن ۲۵ آبان اصفهان منصوب شد.

بنا بر این گزارش، سید محمد قریشی با دریافت حکمی از سوی محمد رضا ساکت ، مدیر عامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان به عنوان سرپرست مدیریت مجموعه ورزشگاه نقش جهان و همچنین سالن شش هزار نفری ۲۵ آبان منصوب شد.