به گزارش پارس و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، با توجه به بند دو ازصورت جلسه کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان در تاریخ اول تیرماه، مقرر گردید با توجه به موجه بودن غیبت آقای" مهدی تقوی" کشتی گیر وزن ۶۶ کیلوگرم تیم ملی کشتی بزرگسالان در مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیم ملی (به دلیل فوت مادر) ، نامبرده در روز ۲۵ مرداد ماه، ابتدا با آقای" غلامرضا عبداله پور" کشتی گرفته و در صورت پیروزی، طبق مفاد بند ۳-۱ از فرآیند انتخاب تیم ملی کشتی بزرگسالان آزاد با آقای" میثم نصیری" (کسب ۲ پیروزی از ۳ کشتی) به رقابت بپردازد.