به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، برخی افراد سودجو برای کلاهبرداری با بازیکنان، مربیان و مسئولان سازمان لیگ تماس گرفتند.

این افراد که خود را نمایندگان سازمان لیگ معرفی می کردند با تماس با بازیکنان و مربیان از آن ها به دروغ دعوت می  کردند که به موسسات خیریه ای که با آن ها همکاری دارند کمک کنند. حتی این افراد سودجو برای رسیدن به هدفشان با مسئولان سازمان لیگ نیز تماس گرفتند.

در همین ارتباط مهدی تاج سرپرست سازمان لیگ گفت: سازمان لیگ هیچ نماینده ای  برای انجام این کارها  ندارد و  چنین فعالیت هایی را انجام نمی دهد. به مسئولان حراست سازمان لیگ اعلام کردیم این موضوع را با جدیت بررسی کنند و در خواست می کنیم هر  بازیکن و مربی با چنین تماس های روبرو شد  به سرعت  این اتفاق را به مسئولان سازمان لیگ  اعلام کند.